2222222

جم صنعتکاران با اتکا به توانمندی‌ها و شایستگی‌های خود سابقه درخشانی در اجرا و تکمیل پروژه‌های صنعتی دارد. این

توانمندی‌ها و شایستگی‌ها شامل موارد زیر می‌باشند:

در اختیار داشتن ماشین آلات سبک و سنگین (جرثقیل‌ها، لیفتراک‌ها و…) مدرن و چند منظوره برای انجام امور محوله در پروژه‌های صنعتی بزرگ.