2222222

13 دوره تور تفریحی نیم روزه برای پرسنل در ایام نوروز

13 دوره تور تفریحی نیم روزه برای پرسنل شرکت صنعت کاران و پتروشیمی جم در ایام نوروز برگزار شد:

به گزارش روابط عمومی شرکت جم صنعت کاران، طبق روال هر ساله و به منظور افزایش شور و نشاط در میهمانان نوروزی و همچنین همکاران ساکن در منطقه، این شرکت  در ایام نوروز، اقدام به برگزاری تورهای تفریحی نیم روزی نمود.

این تورهای تفریحی نیم روزی از 26 اسفند 1402 لغایت 15 فروردین 1403  در 13 دوره برای پرسنل شرکت جم صنعت کاران و شرکت پتروشیمی جم به همراه خانواده های ایشان برگزار شد.

از نکات بارز این تور، در کنار بحث تامین رفاهیات پرسنل، استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود در شهرستان های جنوب استان بوده است.

استفاده از تور لیدرهای بومی شهرستان های جنوبی استان بوشهر، استفاده از رستوران ها، غذاخوری ها، قایق های تفریحی[ در ساحل هاله] و اقامتگاه های شهرستان های کنگان و عسلویه، بخشی از برنامه های شرکت جم صنعت کاران برای استفاده از ظرفیت های منطقه در ایام نوروز و در قالب 13 دوره تور تفریحی نیم روزه بوده است.

یکی از اهداف برگزاری این دوره های تفریحی توسط شرکت جم صنعت کاران در این منطقه،  عمل به مسئولیت های اجتماعی از طریق حمایت از کسب و کارهای محلی و کمک به چرخه اقتصادی آن می باشد.

تصاویر مربوط به 13 دوره تور تفریحی نیم روزه برای پرسنل شرکت صنعت کاران و پتروشیمی جم در ایام نوروز

اخبار مرتبط