2222222

شرکت جم صنعتکاران موفق به اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت کار شد

شرکت جم‌صنعتکاران با کسب موفقیتی دیگر در ارائه خدمات پیمانکاری صنعتی، موفق به اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت کار شد.

اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری توسط شرکت جم صنعتکاران

به گزارش روابط عمومی گروه پیمانکاری جم صنعتکاران، این شرکت به‌عنوان یکی از شرکت‌های پیشرو در عرصه ارائه خدمات پیمانکاری صنعتی، موفق به اخذ گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری از وزارت کار شد.
در بخشی از متن این گواهینامه که به امضای مشاور وزیر کار و سرپرست اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسیده، آمده است: «صلاحیت ایمنی پیمانکاری شرکت مهندسی جم صنعتکاران تهران مطابق با موضوع «ایمنی پیمانکاران»، در کمیته تشخیص صلاحیت ایمنی استان مورد تایید قرار گرفت.

لازم به ذکر است گواهی صلاحیت ایمنی پیمانکاری شرکت جم صنعتکاران برای مدت 2 سال اعتبار دارد.

اهداف گواهینامه صلاحیت پیمانکاری عبارت است از:

  • تعریف الزامات ایمنی (رعایت این الزامات در هنگام کار بر روی پروژه‌ها و واحدهای صنعتی برای پیمانکاران صنعتی ضروری است.)
  • تدوین یک استراتژی برای مدیریت پیشگیرانه ایمنی پیمانکاری
  • توجه به مقررات و دستورالعمل های ایمنی در فعالیت‌های پیمانکاری صنعتی
  • شناسایی عوامل خطرساز و حذف و مدیریت آن‌ها در هنگام اجرای پروژه‌های صنعتی
  • ایمن‌سازی محیط کار و کاهش حوادث ناشی از کار

از جمله نکات قابل توجه در اخذ گواهینامه پیمانکاری، داشتن مجوز کار ( صلاحیت اداره کار ) یا گرید شرکت پیمانکاری ( رتبه یا صلاحیت پیمانکاری) است که برای تشکیل پرونده گواهینامه و تایید صلاحیت پیمانکاران الزامی محسوب می‌شود.

گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری گواهینامه‌ای است که از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای پیمانکاران صنعتی واجد شرایط صادر می‌شود. گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران پس از طی مراحلی از جمله آموزش کارفرمایی، آموزش کارگری، اخذ گواهینامه مربوطه، تایید صلاحیت کارشناس حفاظت فنی و در نهایت با تایید ایمنی فرآیند آنها در بازرسی، توسط کمیته تشخیص صلاحیت اداره کل تعاون، کر و رفاه اجتماعی استان مربوطه برای پیمانکاران صادر می‌شود.
گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری، گواهینامه‌ای برای تمام پیمانکاران حقیقی و حقوقی می‌باشد و بر اساس الحاقیه بند ( ج) ماده (12) قانون برگزاری مناقصات مصوب هیات وزیران به تاریخ 5 دی ماه 1397، تمامی کارفرمایان و مدیران واحدهای صنعتی موظفند قبل از هرگونه عقد قرارداد پیمانکاری، گواهینامه صلاحیت ایمنی پیمانکاری را از پیمانکاران واحدهای صنعتی درخواست نمایند.

علاوه بر این، همه گروه‌های پیمانکاری موظف‌اند جهت شرکت در مناقصه پروژه‌های صنعتی، گواهینامه مذکور را به کارفرمای مربوطه ارائه نمایند.

استعلام گواهینامه پیمانکاری شرکت جم صنعتکاران

جهت مشاهده مدت اعتبار و استعلام گواهینامه پیمانکاری شرکت جم صنعتکاران، می‌توانید به سایت وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مراجعه یا روی لینک زیر کلیک کنید.

استعلام گواهینامه صلاحیت ایمنی شرکت جم صنعتکاران

اخبار مرتبط