2222222

سرپرست معاونت بازرگانی و توسعه بازار شرکت جم صنعتکاران منصوب شد


با حکم مدیر عامل شرکت جم صنعتکاران جناب آقای سجاد خیریان، به عنوان سرپرست معاونت بازرگانی و توسعه بازار این شرکت منصوب شد.
در این حکم آمده است: نظر به تخصص و شایستگی جنابعالی و با اتکال به خداوند متعال و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مجموعه، امید است در انجام وظایف محوله موفق باشید.
مدیر عامل شرکت جم صنعتکاران همچنین از تلاش‌های جناب آقای موسی خانی در مدت تصدی‌گری این سمت، تشکر و قدردانی کرد.

اخبار مرتبط