2222222

با مشارکت شرکت جم صنعت کاران، بازارچه یلدایی خیریه مهرآور کنگان برپا شد

برای دومین سال پیاپی، با مشارکت شرکت جم صنعت کاران، بازارچه یلدایی موسسه خیریه مهرآور کنگان به مدت 9 روز به نفع مددجویان این خیریه برپا شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت جم صنعت کاران، به همت و مشارکت شرکت جم صنعت کاران بازارچه یلدایی خیریه مهرآور کنگان به مدت ۹ روز از ۱۲ تا ۲۰ اذر ماه در کنگان برپا شد.
شرکت جم صنعت کاران برای دومین سال پیاپی و در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی و کار خیر خواهانه، در بخش های مهمی از دائر کردن این نمایشگاه مشارکت کرده است.
این اقدام شرکت جم صنعت در راستای ایجاد انگیزه، اشتغالزایی و درآمدزایی برای افراد حاضر در غرفه های این نمایشگاه انجام شده که از این طریق مشاغل خود را به شکل فراگیر به عموم مردم معرفی می کنند.
این نمایشگاه که ۲۷ غرفه از جمله: صنایع دستی، مواد غذایی، هنرهای بومی و محلی و … بود.

درآمد حاصل از‌ این بازارچه صرف خرید بسته های غذایی جهت توزیع در شبِ یلدا بین خانواده های تحت پوشش خیریه خواهد شد.

تصاویر مربوط به بازارچه یلدایی خیریه مهرآور کنگان

اخبار مرتبط