2222222

با حکم مدیرعامل؛ « سرپرست معاونت فنی و مهندسی شرکت جم صنعتکاران» منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت جم صنعتکاران، مدیرعامل این شرکت طی حکمی «مهندس امین مسعودی » را با حفظ سمت به عنوان « سرپرست معاونت فنی و مهندسی شرکت جم صنعتکاران» منصوب کرد. 
در این حکم آمده است: 
با عنایت به تجربه و شایستگی جنابعالی به موجب این حکم و با حفظ سمت، به عنوان «سرپرست معاونت فنی و مهندسی شرکت جم صنعتکاران» منصوب می‌شوید. امید است با اتکال به خداوند متعال و با بهره‌گیری از ظرفیت مجموعه، در انجام امور محوله موفق باشید. 
همچنین از زحمات مهندس مس شناس در طول دوره تصدی این سمت قدردانی می‌گردد.

اخبار مرتبط