2222222

اصلاح «سامانه تیپ فلرِ مجتمع پتروشیمی جم» ، مهمترین اقدام زیست محیطی شرکت جم صنعت کاران در یک ساله گذشته

به گزارش روابط عمومی شرکت جم صنعت کاران، روز جهانی محیط زیست برای افزایش آگاهی مردم در جهت نگهداری از محیط زیست و اتخاذ تصمیماتی برای رویارویی با تخریب محیط زیست نامگذاری شده است.
با توجه به اهمیت فوق العاده ای که محیط زیست روی زندگی انسان‌ها دارد، باید در زمینه نگهداری و مراقبت از محیط زیست، همه دانش و توان خود را به کار گرفت.
شرکت جم صنعت کاران با توجه به خدمات ارزشمند نیروهای متخصص خود، به شکل موثر از انجام تعمیرات اساسی برخی شرکت های پتروشیمی منطقه ویژه پارس، پشتیبانی می کند.
موضوع محیط زیست همواره برای مدیران شرکت جم صنعت کاران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده است و لذا نسبت به این مسئله حیاتی و مهم، چه در زمینه کاری و تخصصی و چه در حوزه مسئولیت های اجتماعی، همیشه، اقدامات موثری داشته است.
یکی از مهمترین و موثرترین اقدامات شرکت جم صنعت کاران در یک سال گذشته، تعمیرات اساسی ( اورهال) شرکت پتروشیمی جم در اذرماه 1403 بوده است که طی آن متخصصان جم صنعت کاران، سامانه تیپ فلرِ پتروشیمی جم را اصلاح و به روز نمود.
اجرای پروژه های حیاتی شرکت جم صنعت کاران در این اورهال ، عملیات اصلاح سامانه فلر شامل: تعویض تیپ فلر مجتمع پتروشیمی جم، شامل: تعویض تیپ فلر واحد الفین، واحدهای پایین‌دستی و فرسا شیمی در کلیه دیسیپلین‌های کاری؛ عملیات برقراری اتصالات نهایی پروژه جایگزینی خطوط آب خنک کننده مجتمع پتروشیمی جم از GRP به کربن استیل در سه موقعیت کاری بود.
این اقدام شرکت جم صنعت کاران برای کاهش آلودگی هوای عسلویه، اقدامی موثر و زیست محیطی مهمی محسوب می شود.

اخبار مرتبط