2222222

اردوی جهادی گروه سردار دل‌های شهرستان پارسیان به همت شرکت جم صنعتکاران برای پاکسازی ساحل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت جم صنعتکاران، در این اردوی جهادی یک روزه، تعداد ۴۲ نفر از اعضاء گروه جهادی سردار دل‌ها جهت پاکسازی ساحل به سواحل شهرستان پارسیان منطقه بوستانو اعزام شدند.
در این اردوی جهادی پس از پاکسازی ساحل این منطقه، اعضای گروه جهت غبار روبی و عطر افشانی گلزار شهداء به بندر مقام اعزام شدند.
برنامه‌های فرهنگی برای فرزندان و مادران شرکت کننده نیز در این اردو انجام شد که به نفرات برنده در این مسابقات، جوایزه ارزنده‌ای اهداء شد.

رئیس شورای جهادی شهرستان پارسیان و مدیر گروه جهادی سردار دل‌ها پارسیان در حاشیه و پس از این اردو در گفتگویی اظهار داشت: این اردوی جهادی توسط حمامی همیشگی گروه [جهادی] یعنی شرکت فنی و مهندسی جم صنعتکاران انجام گرفت.
وی گفت: جا دارد از طرف مردم شریف شهرستان پارسیان و جهادگران این شهرستان، از جناب اقای مهندس ابرهیم زاده، مدیر عامل محترم شرکت جم صنعتکاران، به شکل ویژه قدردانی نمایم.

تصاویر مربوط به اردوی جهادی گروه سردار دل‌های شهرستان پارسیان

اخبار مرتبط