2222222

اجرای موفقیت‌آمیز پروژه چیدمان انبار کالا و قطعات پتروشیمی مرجان توسط شرکت پیمانکاری جم صنعتکاران

شرکت پیمانکاری صنعتی جم‌صنعتکاران فاز یک پروژه چیدمان انبار کالا و قطعات پتروشیمی مرجان را در مدت 8 ماه و مطابق برنامه زمان‌بندی به اتمام رساند.

چیدمان انبار کالا و قطعات در پتروشیمی مرجان

رئیس برنامه‌ریزی و کنترل پروژه شرکت جم‌صنعتکاران از اجرای موفقیت‌آمیز پروژه چیدمان انبار کالا و قطعات پتروشیمی مرجان در دو فاز توسط تیم پیمانکاران صنعتی شرکت جم‌صنعتکاران خبر داد.
به گزارش روابط عمومی گروه پیمانکاری جم‌صنعتکاران، مهندس رضا دفاعی با اشاره به اینکه پروژه طبقه‌بندی کالا و قطعات پتروشیمی مرجان مجموعاً در دو فاز اجرا شده است، گفت: «شرکت پیمانکاری جم‌صنعتکاران فاز یک پروژه کدینگ و چیدمان انبارهای صنعتی پتروشیمی مرجان را از طریق مناقصه برنده شده و کار اجرایی آن از 26 آبان ماه سال 1398 آغاز شده است.»

رئیس برنامه‌ریزی و کنترل پروژه شرکت پیمانکاری جم توضیح داد: «فعالیت‌های انجام شده در پروژه کدینگ و چیدمان انبار کالا و قطعات پتروشیمی مرجان شامل تشکیل پرونده مجزا برای کالاهای صنعتی، تخصیص کد مطابق استاندارد MESC، تغذیه اسناد و مدارک به سیستم مکانیزه و همچنین بازبینی فیزیکی اقلام و چیدمان اصولی انبار مطابق استانداردهای تعریف شده در این زمینه است.»
مهندس دفاعی خاطرنشان کرد: «گروه پیمانکاری جم‌صنعتکاران فاز یک پروژه کدینگ و چیدمان انبارهای صنعتی پتروشیمی مرجان را در مدت 8 ماه و در اواخر تیر سال 1399 مطابق برنامه زمان‌بندی به اتمام رساند.»

کدینگ انبارهای صنعتی در پتروشیمی مرجان

وی در خصوص فاز دوم عملیات اجرایی بهینه‌سازی و چیدمان اصولی انبار پتروشیمی مرجان اظهار کرد: «با توجه به عملکرد مطلوب تیم پیمانکاری جم‌صنعتکاران در اجرای فاز اول پروژه و رضایتمندی کارفرما، فاز دوم پروژه کدینگ انبارهای صنعتی مجتمع پتروشیمی مرجان نیز در قالب ترک تشریفات و قرارداد جدید به شرکت جم‌صنعتکاران واگذار گردید.»
رئیس برنامه‌ریزی و کنترل پروژه شرکت جم‌صنعتکاران با بیان اینکه فاز دوم عملیات بهینه‌سازی و کدینگ انبارهای صنعتی پتروشیمی مرجان در مدت 11 ماه زمان‌بندی و برنامه‌ریزی شده است، که پایان آن 31 تیرماه 1401 می‌باشد، ادامه داد: «پروژه چیدمان انبار کالا و قطعات این واحد صنعتی در حال حاضر با پیشرفت فیزیکی معادل 95 درصد مطابق برنامه زمانبندی در حال انجام است و بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در تاریخ مقرر یعنی حدود یک ماه آینده به پایان خواهد رسید.»

مهندس رضا دفاعی بیان کرد: «از چالش‌های چیدمان اصولی انبار در این پروژه می‌توان به وجود مغایرت‌های اسنادی با کالاها و قطعات موجود در انبارهای صنعتی اشاره کرد که با مدیریت و کنترل پروژه دقیق و مستقیم پیمانکاران صنعتی شرکت جم‌صنعتکاران و تکیه بر تجربیات متمادی این گروه پیمانکاری در انبارداری پلنت‌های صنعتی با موفقیت به انجام رسید.»
وی تصریح کرد: «از دیگر نقاط قوت و مزایای پروژه کدینگ و چیدمان انبار کالا و قطعات در پتروشیمی مرجان، انطباق قابل قبول پیشرفت پروژه با برنامه زمان‌بندی و همچنین تحقق معیارهای کمی و کیفی مدنظر کارفرما است.»

تصاویر مربوط به عملیات اجرایی پروژه کدینگ و چیدمان انبار کالا و قطعات مجتمع پتروشیمی مرجان را می‌توانید در زیر مشاهده کنید.

اخبار مرتبط